Als je een marketing of business gerelateerde opleiding volgt of heb gevolgd, dan is de SWOT analyse waarschijnlijk wel eens voorbij gekomen. Om je geheugen even op te frissen, SWOT is een afkorting van:

 • S: STRENGTHS (intern)
 • W: WEAKNESSES (intern)
 • O: OPPORTUNITIES (extern)
 • T: THREATS (extern)

In dit korte artikel behandel ik de theorie en geef ik een aantal praktische voorbeelden van de SWOT analyse. Na het lezen van dit artikel kun je simpel zelf één opstellen. Door de inzichten uit de analyse kun je goed inschatten waar de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming liggen.

Hoe is de SWOT analyse ontstaan

In de jaren zestig ontwikkelde Albert Humphrey de SOFT analyse. Hij gebruikte de analyse om van grote bedrijven de tekortkomingen in kaart te brengen.
De F stond voor Fault. Er bestaat een beetje discussie over wie uiteindelijk de F verving voor de W (Weakness). Waarschijnlijk gebeurde dit tijdens een congres in 1964 door Urick en Orr. Sindsdien is de analyse ongewijzigd en nog steeds relevant voor elke onderneming.

Wat is het verschil tussen interne en externe factoren

In de analyse wordt zowel extern als intern gekeken. Om het iets minder wollig te maken, op externe ontwikkelingen heb je geen invloed, maar op interne wel.
Marktontwikkelingen worden gezien als externe factoren, je hebt hier niet direct invloed op. Daarentegen heb je wel direct invloed op interne ontwikkelingen. Dit kan bv. de opleiding van je personeel zijn, waardoor klanten beter worden geholpen.

De interne factor S (Strengths)

Strenghts beschrijven de positieve eigenschappen van jouw onderneming. Deze worden beschouwd als intern, je hebt dus invloed op deze factoren. De vragen die je kunt stellen om erachter te komen welke sterktes jouw onderneming heeft, zijn:

 • Waar is jouw bedrijf goed in?
 • Welke interne bronnen heeft jouw onderneming? (Kennis, netwerk, vaardigheden etc.)
 • Zijn er sterktes die jouw onderneming heeft ten opzichte van concurrenten?
 • Wat voor faciliteiten heeft jouw onderneming om de concurrentie voor te blijven?
 • Zijn er nog andere interne factoren waarmee jullie je onderscheiden?

De Interne factor W (Weaknesses)

Weaknesses geven aan waar de verbeterpunten voor jouw onderneming liggen en zijn dus intern. Als je deze zwaktes goed in kaart hebt, dan is het veel makkelijker om deze te verbeteren en (weer) concurrerend te worden. Beantwoord de onderstaande vragen om meer inzicht te krijgen in jullie zwaktes:

 • In welke gebieden schiet jullie onderneming te kort (ervaring, kennis, opleiding etc.)?
 • Zijn er limietringen in budget, capaciteit etc. ?
 • Heeft jouw onderneming een goede locatie in vergelijk tot de concurrenten?
 • Hoe is jouw logistieke proces ingericht in verhouding met de concurrentie? (Voor webshops een belangrijk aspect)
 • Hoe verhouden de klantenservice en openingstijden zich ten opzichte van concurrentie?

De externe factor O (Opportunities)

Opportunities zijn externe factoren waar je niet direct invloed op hebt. Hoewel deze zwaktes extern zijn is het wel noodzakelijk om deze goed in kaart te brengen zodat je hier op kunt anticiperen. Je zou de volgende onderdelen kunnen opnemen in dit gedeelte:

 • Van welke marktomstandigheden kun je profiteren?
 • Zit jouw dienst of product in een groei of krimp markt?
 • Is je product of dienst seizoensgebonden, zo ja hoe kan je hier van profiteren?
 • Zijn er regionale verschillen in afzet?

De externe factoren T (Threats)

Threats zijn externe factoren waar je geen invloed op hebt, maar waar je wel op zou moeten anticiperen. Het is belangrijk om deze bedreigingen goed in kaart te hebben, anders kun je geen scenario’s schrijven om te reageren op deze ontwikkelingen.
Je zou de volgende vragen kunnen stellen om de Threats vast te stellen:

 • Wie zijn je huidige concurrenten?
 • Welke externe factoren kunnen je onderneming in gevaar brengen?
 • Welke factoren kunnen je marketing initiatieven in gevaar brengen?
 • Zijn er bepaalde grondstoffen vereist voor de productie die sterk in prijs fluctueren?
 • Hoe zijn de economische omstandigheden, is het consumenten vertrouwen stabiel?
 • Ben je afhankelijk van innovatie?

Conclusie en weergave SWOT:

Je hebt nu alle handvatten om zelf een SWOT analyse te maken. Tot slot wordt de analyse vaak schematisch weergegeven. Zie het voorbeeld hieronder, van Lustra Rugby Club.

SWOT analyse inclusief praktijkvoorbeeld

Share This